Tarieven

Zoals bekend gaf de redactie aan wij zeggen geen Houdoe, dag maar tot ziens. Het is gebleken dat het vertrouwde Bavelse (blauwe boekje) magazine gemist wordt. Het probleem zat en zit hem in de groei ontwikkeling van ons mooie dorp Bavel.
De oude traditie is voor de kinderen   gewoon niet meer te behappen.
Onze adverteerders stelde vaak de vraag om de schitterende advertentie in kleur te laten schitteren.
Wij zijn nu in beraad met diverse organisaties oa de  Kerk, verenigingen, stichtingen etc. Wanneer deze kopij aan kunnen leveren en voor welke periode. Zodat we mogelijk een schitteren magazine mogen maken op abonee basis in full color. Dit zijn nu de plannen  bepalen  hoogte ABONNEMENTSTARIEVEN EN ADVERTENTIEPRIJZEN!
 
 
1 pagina   €     124 mm breed en 186 mm hoog
1/2 pagina   €     124 mm breed en 90 mm hoog
1/3 pagina   €     124 mm breed en 60 mm hoog
1/4 pagina   €     124 mm breed en 42 mm hoog
1/8 pagina   €     124 mm breed en 20 mm hoog

 

Verenigingstarief 1e maal 1⁄2 pagina prijs  nog nader te bepalen natuurlijk met de vervolgplaatsing 20% korting
Alle advertenties zijn full color

Namens de redactie