Beste adverteerders en relaties van Ons Blad!

Onderstaand wat nadere informatie over het plaatsen van een advertentie in Ons Blad. Wij gaan maandelijks verschijnen in full colour en groter formaat als dat u gewend was. Het wordt in 12.000 oplages verspreid. Ons Blad gaat verschijnen in Bavel, Breda-Zuid, Ulvenhout, Galder en Strijbeek. Daar wordt het huis aan huis bezorgd dus uw bereik wordt een heel stuk groter dan voorheen!

Kopij voor de eerste editie moet uiterlijk op 2 november 2018 bij ons binnen zijn, Verder zijn wij trots aan u te melden dat wij ondersteund worden door weekblad Nieuw Ginneken. Wij worden geen onderdeel daarvan maar gaan samenwerken om nog meer huishoudens te bereiken!

Heeft u interesse in de speciale aanbieding! Mail ons voor 30-10-2018 onder vermelding : Speciale aanbieding!